Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har nogle faste tilbud til alle skolebørn og nogle ekstra tilbud til børn med særlige behov.

Hobrovejens skoles sundhedsplejerske er Birgit Lykkemark.

Telefon: 20 65 26 54

E-mail: birgit.lykkemark@randers.dk

Både elever og forældre er altid velkomne til at ringe, skrive en besked på Aula eller sende en sms eller mail.

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Individuelle samtaler

Der afholdes individuelle sundhedssamtaler i 0., 4. og 8. klasse.

Forældrene deltager i samtalen i 0. klasse.

Måling af højde og vægt

I de individuelle samtaler i 0., 4. og 8. klasse indgår en måling af højde og vægt.

Klasseundervisning

Klasseundervisning finder sted i 0., 1., 3., 5. og 8. klasse.

Klasseundervisning kan f.eks. være pubertets- og seksualundervisning.

Syns- og hørescreening

I 0. klasse laves der en syns- og hørescreening.

I 6. klasse laves der en ny synsscreening.

I 8. klasse laves der en ny hørescreening.

Børn med ekstra behov

Sundhedsplejerskerne er opmærksomme på børn med særlige behov af forskellig art. Her kan tilbydes samtale for børn og/eller forældre. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt.

Det kan enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Overvægtige børn og unge fra 3-18 år kan få hjælp i Sundhedsplejens overvægtsklinik.

Derudover har Sundhedsplejen også tilbuddet "Nu rykker vi!" til overvægtige børn i 5.-8. klasse.

Børn fra 6 års alderen, som har ufrivillig vandladning om natten har mulighed for behandling i Sundhedsplejens vandladningsklinik.

Aftale med Optikerhøjskolen

I 2008 indledte Hobrovejens skole et samarbejde med Optikerhøjskolen om at tilbyde synsscreening af elever på 2., 4. og 6. klassetrin. Synsscreeningen er et tilbud foretaget af Optikerhøjskolens afgangsstuderende. Børn med uopdagede synsproblemer tilbydes en egentlig synsundersøgelse og briller, når dette er nødvendigt. Deltagelse i synsscreeningen er frivillig og foregår som regel i efteråret. Synsscreeningen indeholder følgende elementer:

  • Synsskarphed (hvor skarpt ser barnet)
  • Synsfejl (langsynethed, nærsynethed, bygningsfejl)
  • Skelen
  • Samsynsfunktion (hvor godt er samarbejdet mellem øjnene)

Denne synsscreening adskiller sig fra skolesundhedsplejens tilbud, hvor kun problemer med at se på afstand opdages. Skolesundhedsplejens tilbud inkluderer ikke undersøgelse af, om barnets samsyn fungerer. Dette betyder, at nærsynede børn bliver opdaget, mens børn med langsynethed og samsynsproblemer ikke opdages ved undersøgelsen hos skolesundhedsplejen.