Kvalitetsrapport

Det er et lovmæssigt krav, at kommunerne hvert år udarbejder en kvalitetsrapport for kommunens skolevæsen.

Kvalitetsrapport

Kvalitetsrapport

Formålet med kvalitetsrapporterne er at fokusere på arbejdet med kommunernes og skolernes resultater i forhold til de nationale måltal.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at udarbejde kvalitetsrapporten og beslutter, hvordan de enkelte skolebestyrelser og skoleledere inddrages i arbejdet.

Kvalitetsrapporten skal indeholde en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på:

  • den enkelte skole
  • for det samlede skolevæsen

Vurderingen baseres på oplysninger om:

  • rammebetingelser (antal skoler, elever, timer mv.)
  • pædagogiske processer (evaluering, skole-hjem-samarbejde mv.)
  • resultater (karakterer, testresultater, overgangsfrekvenser mv.)

Desuden skal kvalitetsrapporten beskrive den opfølgning, kommunalbestyrelsen har foretaget på baggrund af den seneste kvalitetsrapport.

Læs mere om kvalitetsrapporter i folkeskolen på Undervisningsministeriets hjemmeside.