Princip for skole/hjem-samarbejde

Hobrovejens Skole har et mål om at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Princippet her fortæller, hvordan vi gør.

Målet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt og positivt skole/hjem-samarbejde er en forudsætning for en vellykket skolegang.

  • Elever, forældre, medarbejdere og ledelse kommunikerer med hinanden i en god tone og med gensidig respekt og ansvarlighed for at skabe et fundament for et ligeværdigt, forpligtende, trygt og velfungerende samarbejde.
  • Det gensidige informationsniveau er højt.
  • Kommunikationen skal være anerkendende, klar, forståelig og præcis.
  • Kommunikationen skal være åben, ærlig og i rette tid - både når nyhederne er gode, og når nyhederne er mindre gode.

Samarbejdet består som minimum af:

  • Et årligt forældremøde
  • En skole/hjem-samtale
  • Et socialt arrangement.

Forældremøde

Der afholdes mindst et klasseforældremøde årligt.

Det er klasseteamet, der er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af forældremødet. Klassens trivsel bør altid være et fast punkt på dagsordenen, men klassens forældre kan komme med emner, de gerne vil have drøftet.

Forældremøder afholdes tidligst fra kl. 17.00.

Skole/hjem-samtaler

Afholdelse af skole/hjem-samtalerne er differentierede og sker efter individuelle aftaler og behov – dog skal alle elever tilbydes mindst en årlig samtale. Samtalen kan være med klassens team eller med lærerne/pædagogerne enkeltvis. Eleven sidder så vidt muligt med til samtalen.

Socialt arrangement

På Hobrovejens Skole har vi forældreråd i hver klasse. Forældrerådet består af en mindre gruppe forældre, der er valgt på et forældremøde. Forældrerådet kan i samarbejde med klasseteamet planlægge, hvilke arrangementer der ønskes afholdt for klassen i løbet af skoleåret. De voksne omkring klassen deltager i et årligt klassearrangement på skolen en hverdagsaften (mandag-torsdag), som er planlagt af forældrerådet.

Udlån af lokaler

Udlån af lokaler til brug for interne arrangementer som eks. klassefester og andre sociale arrangementer er kun mulig, hvis der er personale med til arrangementet.

Kommunikation

Kontakt mellem skole og hjem foregår primært via Aula. Ønskes telefonisk kontakt, skrives dette til den pågældende lærer eller pædagog. Herefter kontaktes forældrene hurtigst muligt. Telefonisk kontakt med forældre vil ske i tidsrummet kl. 07.45-17.00. Ved henvendelse på Aula kan forældrene forvente et svar inden for maks. tre arbejdsdage.