Skolebestyrelse

Her finder du en oversigt over medlemmerne i skolebestyrelsen samt referaterne fra skolebestyrelsens møder.

Formand

Tina Kjærgaard Bak
E-mailadresse: tinakbak@gmail.com

Næstformand

Line Vinther Tarp
E-mailadresse: lt@tarp.dk

Forældrerepræsentanter

Ann Thagaard

Heidi Kramer

Lene Mørch Thor

Rune Pinnerup Nielsen

Medarbejderrepræsentanter

Mette Søndergaard
E-mailadresse: mette.soendergaard2@skolekom.dk

Vivian Tønning Larsen
E-mailadresse: Vivian.Toenning.Larsen@idialog.dk

Ledelsesrepræsentanter

Mogens Bang Thomassen, skoleleder
Telefon: 29 63 77 23
E-mailadresse: mbt@randers.dk

Lene Hammerby, viceskoleleder
Telefon: 30 34 01 09
E-mailadresse: lene.hammerby@randers.dk

Hanne Lise Paysen, SFO-leder
Telefon: 41 29 43 64
E-mailadresse: hanne.lise.paysen@randers.dk