SFO

Hobrovejens SFO er et fritidstilbud for børn i 0.-3. klasse. I SFO'en er børnene årgangsopdelt i 4 afdelinger.

Hobrovejens SFO skaber i samarbejde med forældre og skole rammer for, at barnet både får omsorg, tryghed og udfordringer i sin dagligdag. Aktivitetsudbuddet skal være med til at udfordre børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til at udforske.

Det er vigtigt, at børnene selv får mulighed for at være med til at præge deres hverdag i fritidsdelen, og at der er mulighed for at arbejde ud fra børnenes interesser, kompetencer, behov og lyst. Vi har viden om den frie legs betydning for børnene og derfor tilrettelægges det pædagogiske arbejde med respekt for barnets egne valg af kammerater og lege.

Find kontaktoplysningerne til SFO'en på Hobrovejens Skole her.

Pædagogerne i SFO'en har et medansvar for det enkelte barns dannelse, og det er derfor vigtigt at være opmærksomme på det pædagogiske personales rolle og ansvar som medopdragere, igangsættere og inspiratorer.

Personalet i SFO'en skal give børnene tryghed og sikkerhed ved at fremstå som nærværende, autentiske og tydelige rollemodeller.

En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet i større og mindre grupper. Det at kunne indgå i en gruppe styrker barnets sociale og kommunikative kompetencer, deres identitet og giver samtidig børnene mulighed for at lære af og om hinanden.

Det er ligeledes personalets opgave at skabe rum, forståelse og plads til forskellighed.

I Hobrovejens SFO er børnene årgangsopdelt i 4 afdelinger. Hver klasse har tilknyttet en pædagog, som følger klassen fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.