SFO

SFO'en (skolefritidsordningen) er et fritidstilbud til børn fra 0.-3. klasse. Der er pasningsgaranti for børn fra 0.-3. klasse.

Ønsker du at melde dit barn til Hobrovejens SFO, skal du gøre det via Digital Pladsanvisning.

Hobrovejens SFO skaber i samarbejde med forældre og skole rammer for, at barnet både får omsorg, tryghed og udfordringer i sin dagligdag. Aktivitetsudbuddet skal være med til at udfordre børnenes nysgerrighed, kreativitet og lyst til at udforske.

Det er vigtigt, at børnene selv får mulighed for at være med til at præge deres hverdag i fritidsdelen, og at der er mulighed for at arbejde ud fra børnenes interesser, kompetencer, behov og lyst. Vi har viden om den frie legs betydning for børnene og derfor tilrettelægges det pædagogiske arbejde med respekt for barnets egne valg af kammerater og lege.

Find kontaktoplysningerne til SFO'en på Hobrovejens Skole her.

Pædagogerne i SFO'en har et medansvar for det enkelte barns dannelse, og det er derfor vigtigt at være opmærksomme på det pædagogiske personales rolle og ansvar som medopdragere, igangsættere og inspiratorer.

Personalet i SFO'en skal give børnene tryghed og sikkerhed ved at fremstå som nærværende, autentiske og tydelige rollemodeller.

En stor del af fritidspædagogikken er at arbejde med fællesskabet i større og mindre grupper. Det at kunne indgå i en gruppe styrker barnets sociale og kommunikative kompetencer, deres identitet og giver samtidig børnene mulighed for at lære af og om hinanden.

Det er ligeledes personalets opgave at skabe rum, forståelse og plads til forskellighed.

I Hobrovejens SFO er børnene årgangsopdelt i 4 afdelinger. Hver klasse har tilknyttet en pædagog, som følger klassen fra børnehaveklassen til og med 3. klasse.

Om morgenen bliver fritidsordningen åbnet af en pædagog og to pædagogmedhjælpere.

Morgenstunden er stille og hyggelig.

Vi læser historier, spiller spil eller leger. Man kan også lege udenfor efter aftale med de voksne.

Hvis børnene medbringer morgenmad, kan den nydes i fred og ro indtil kl. 7:30.

Dagligdagen i fritidsordningen består både af fri leg og planlagte aktiviteter.

Vi synes, det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege, slappe af og holde fri.

Dette er der mulighed for både inden- og udendørs.

Ligeledes har børnene mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Mulighederne herfor er afpasset efter deres ønsker, alder og formåen.

Der er naturligvis mange forskellige aktiviteter, men nogle af de emner fritidsordningen særlig lægge vægt på er:

 • Fysiske udfoldelser i form af udendørs lege og spil, brug af idrætssalen til leg, hockey, boldspil og lignende. Desuden er vi så heldige at kunne tilbyde en rigtig god legeplads på skolen.
 • Værkstedsaktiviteter, som er en fælles betegnelse for mange kreative udfoldelser, hvor børnene kan beskæftige sig med at lave smykker, drama, træskibe, billeder, ansigtsmasker og meget, meget mere.
 • Ture ud af huset hvor vi går eller tager bussen til parker, museer, bibliotek, Fladbro Skov eller noget andet spændende.

Indesko og skiftetøj

Alle børnene får deres egen ”garderobe”, hvor deres tøj skal hænge. Her er også plads til hjemmesko, som man SKAL have, og skiftetøj og regntøj. Garderoben skal tømmes op til efterårs-, jule-, vinter- og sommerferie.

Glemt tøj

Glemt tøj lægges i ”glemmekassen” og sendes til genbrug, hvis det ikke er fjernet op til ovennævnte ferier.

Børns fravær og sygdom

Fritidsordningens personale har tilsynspligt overfor børnene.

Det betyder, at vi registrerer deres fremmøde.

Husk derfor at give os besked, hvis barnet har været i skole, men ikke kommer i fritidsordningen.

Barnet må ikke komme i fritidsordningen, hvis det er sygt og/eller kan udsætte de andre børn for smittefare.

Hjemsendelse

Skal jeres barn sendes hjem alene, er det absolut nødvendigt, at der laves en skriftlig aftale i Aula.

For nemheds skyld vil vi bede om, at barnet skal sendes kl. hel eller halv (det passer også med bybussen).

Udmeldelse

Barnet kan udmeldes pr. 1. eller 15. i en måned med en måneds varsel. Husk også at udmelde dit barn ved skoleskift. Udmeldelse skal foretages på kommunens hjemmeside.

I fritidsordningen har vi nogle årlige, tilbagevendende begivenheder og af de mest spændende kan følgende nævnes.

Markedsdag

I forbindelse med Randersugen holdes der markedsdag på Rådhustorvet for alle skolefritidsordninger. Vi deltager med 3. klasserne.

Skolefest

I foråret afholdes skolefesten som både lærere og pædagoger deltager i.

Red Barnet

Vi afholder et stort arrangement til fordel for Red Barnet.

Overnatning

I den første uge af skolernes sommerferie tager 3. klasserne på koloni i to til tre dage.

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med forældrene højt.

I starten er det vigtigt, at forældre og personale orienterer hinanden om, hvordan barnet klarer det at begynde i fritidsordningen.

I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os og vi vil meget gerne opfordre til, at der tages kontakt til personalet, såfremt der sker ændringer i hjemmet, f.eks. skilsmisse, flytning, dødsfald eller lignende, da dette kan have stor indflydelse på barnet trivsel.

Pædagogerne deltager sammen med klassens lærere i forældremøder og skole-hjemsamtaler.

Vi forventer desuden af jer som forældre:

 • at I giver besked via Aula ved ændringer af adresse/telefoner, privat og arbejde.
 • at I deltager i samtaler om bekymringer, hvis sådanne opstår.
 • at I tjekker Aula.
 • at tidsfristen om svar på vores sedler angående fravær i ferier og deltagelse i arrangementer overholdes.
 • at I deltager i vores arrangementer og møder.
 • at I taler pænt om alle børn, forældre, skole og SFO i børnenes nærvær.
 • at I laver legeaftaler hjemmefra.
 • at I tømmer garderoben inden samtlige ferier.
 • at I sørger for, at barnet har indesko, skiftetøj og tøj med alt efter vejret.
 • at I henter barnet inde i SFO'en, medmindre andet er aftalt.
 • at I siger farvel til en voksen, når I går.
 • at I sørger for, at barnet har en drikkedunk og mad med til hele dagen.

Vi tilstræber den gode forældresamtale ved:

 • at vi møder velforberedt.
 • at vi skaber en tryg atmosfære.

Vi har jævnlig kontakt ved:

 • at være imødekommende i dagligdagen.
 • at kommunikere i Aula med relevant information.
 • at være opsøgende i forhold til de forældre, der sjældent kommer i SFO'en.

Alle børn er unikke, og derfor arbejder vi individuelt med hvert enkelt barn. For børn med specifikke vanskeligheder udarbejdes der i samarbejde med skolen og hjemmet handleplaner for indsatsen.

Vidensdeling og værktøjer til afhjælpning af problemet foregår på konferencer og netværksmøder.