Kontakt

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, administrativt personale, SFO og juniorklub.

Hobrovejens Skole
Gethersvej 36
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4455
E-mail: hobrovejens.skole@randers.dk

Skoleleder
Lene Hammerby
Tlf.: 8915 4450
E-mail: lene.hammerby@randers.dk

Vice-skoleleder
Lisbeth Lauersen
Tlf.: 8915 4451
E-mail: lisbeth.lauersen@randers.dk

Skolesekretær
Kirsten W. Kristensen
E-mail: kwk@randers.dk

Hobrovejensskoles SFO
Gethersvej 36
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4466

SFO-leder
Hanne Lise Paysen 
Tlf.: 8915 4465 
E-mail: hanne.lise.paysen@randers.dk

Børnehaveklasse
Tlf.: 8915 4460

1. klasse
Tlf.: 8915 4461

2. klasse
Tlf.: 8915 4462

3. klasse
Tlf.: 8915 4463

Der kan ringes til fritidsordningen fra kl. 06.30-08.00 og igen fra kl. 14.00-17.00.

Vi vil bede jer om ikke at ringe i skoletiden, medmindre det er strengt nødvendigt.

Hobrovejensskoles Juniorklub
Gethersvej 36
8900 Randers C
Tlf.: 8915 4464

Hvis du ønsker at kontakte Skoleafdelingen i Randers Kommune, kan du gøre det på boernogskole@randers.dk.

Bemærk, at beskeder, der indeholder personfølsomme oplysninger, ikke må sendes til ovenstående e-mailadresse.

Indeholder din besked personfølsomme oplysninger, skal den sendes som digital post.