Kontakt

Find kontaktoplysninger til skolen, ledelsen, administrativt personale, SFO og juniorklub.

Hobrovejens Skole
Gethersvej 36
8900 Randers C
89 15 44 55
hobrovejens.skole@randers.dk

Skoleleder
Mogens Bang Thomassen
89 15 44 55
mogens.bang.thomassen@randers.dk

Viceskoleleder
Lene Hammerby
89 15 44 51
lene.hammerby@randers.dk

Skolesekretær
Kirsten W. Kristensen
kwk@randers.dk

Hobrovejensskoles SFO
Gethersvej 36
8900 Randers C
89 15 44 66

SFO-leder
Hanne Lise Paysen 
89 15 44 65 
hanne.lise.paysen@randers.dk

Børnehaveklasse
89 15 44 60

1. klasse
89 15 44 61

2. klasse
89 15 44 62

3. klasse
89 15 44 63

Der kan ringes til fritidsordningen fra kl. 6:30-8:00 og igen fra kl. 14:00-17:00.

Vi vil bede jer om ikke at ringe i skoletiden, medmindre det er strengt nødvendigt.

Hobrovejensskoles Juniorklub
Gethersvej 36
8900 Randers C
89 15 44 64

Hvis du ønsker at kontakte Skoleafdelingen i Randers Kommune, kan du gøre det på boernogskole@randers.dk.

Bemærk, at beskeder, der indeholder personfølsomme oplysninger, ikke må sendes til ovenstående e-mailadresse.

Indeholder din besked personfølsomme oplysninger, skal den sendes som digital post.