Daglig trivsel

Skolens trivselspolitik skal fremme elevernes trivsel og forebygge og imødegå mistrivsel og mobning.

Trivselspolitikkens udgangspunkt

Skolens arbejde med trivsel tager sit udgangspunkt i en anerkendende tilgang og en forståelse af, at sammenhænge, helheder og mønstre i relationer er styrende for den måde, begivenheder udvikler sig på.

Det betyder, at det er vigtigt:

 • at se på, hvordan vi fungerer sammen.
 • at forstå det, der sker i en sammenhæng.

Det er ved at åbent at undersøge menneskers kommunikation og indbyrdes handlinger, at man kan få øje på muligheder for, at vi kan få det bedre sammen.

Det er derfor grundlaget for skolens arbejde med trivsel at se på mulighed for forandring af situationer i deres kontekst frem for at placere skyld.

Det gælder om at fremme respekt for forskelligheder, anerkendelse af hinandens oplevelser og et fælles ansvar. 

Gode råd til forældrene

Forældre, som viser engagement og er gode rollemodeller, er helt afgørende.

Det er vores opfattelse, at hvis alle skal trives i skolen, er det nødvendigt, at alle parter arbejder på at få det til at lykkes. Derfor er forældrenes rolle ualmindelig vigtig. Vi har brug for forældrene og vil opfordre til, at de følger nedenstående gode råd:

 • Tal med dit barn om skolen og spørg, hvordan det har det lige nu. Spørg til kammeraternes trivsel i klassen. Lyt.
 • Snak positivt om de andre forældre, børn, lærere og pædagoger.
 • Vis interesse for skolen og klassen.
 • Fortæl den gode historie om klassen. Fokusér på klassens styrker og italesæt dem.
 • Reagér hvis du fornemmer mistrivsel – kontakt klasselæreren eller klassepædagogen.
 • Vær opmærksom på dit barns brug af sociale medier.
 • Vær åben når der opstår konflikt. Lyt og imødekom dit barn. Men husk at der er flere oplevelser af en konflikt.
 • Hjælp med til at nedtrappe konflikten.
 • Fokusér på løsninger frem for skyld.
 • Bevar roen – tag ansvaret fra barnet.
 • Sørg for, at kommunikationen er mundtlig, så konflikten ikke udvikler sig. Man kan nemt misforstå og optrappe på skrift. 

Det kan I forvente af os

Vi arbejder systematisk på at opdage mistrivsel, og vi tager altid henvendelser om mistrivsel alvorligt.

Vi vurderer og handler med konstruktivt fokus på fællesskabet og barnet i hver enkelt situation med henblik på at håndtere konflikter og mistrivsel.

Vi samarbejder internt på skolen og har indsatser omkring inklusion og AKT.

Vi samarbejder med eksterne parter som familieafdelingen og PPR.

Vi arbejder med trivsel for at forebygge mistrivsel. Nogle af de redskaber vi bruger er:

 • Klassetrivselsundersøgelser
 • Sociale arrangementer
 • Gode fællesoplevelser
 • Trivselsdag
 • Samtaler om sociale medier