Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Børnene går i førskole fra marts til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO inden skolestart.

Hobrovejens førskole

Hobrovejens førskole har en daglig struktureret formiddag, som ligner det, børnene kender fra børnehaven.

Der vil blive tilrettelagt genkendelige forløb, som sigter mod undervisningens start i august og derved retter sig mod børnenes skoleparathed.

I eftermiddagstimerne vil børnene få de samme muligheder og tilbud som SFO'ens øvrige børn.

I Hobrovejens førskole arbejdes der på:

  • at sikre en god overgang, hvor forældre og personale arbejder positivt sammen
  • at styrke børnenes sociale kompetencer
  • at skabe rum for at børnene kan indgå i gode relationer
  • at børnene bliver fortrolige og trygge ved skolens rytme, de fysiske rammer og de voksne, der er omkring dem
  • at børnene opnår ansvarlighed overfor det nye fællesskab
  • at børnene får en sjov og lærerig tid i månederne inden skolestart

Målsætning

Målet for førskolen er at skabe en glidende ovegang til det nye liv i skolen. Børnene får mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden samt skolens struktur og rammer. De bliver dermed fortrolige med Hobrovejen Skoles rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart i august.

Gennem besøg og fællesaktiviteter med de nuværende 0. klasser får børnene også mulighed for at blive fortrolige med undervisningstidens rammer og lokaler.

Ved deltagelse i øvrige SFO-aktiviteter får børnene fortrolighed med strukturen i SFO’en, og de finder tryghed i fællesskabet med de ældre børn.

Dagligdagen

Strukturen i førskolen er tilpasset både børnehave og skole. Vi tilstræber, at børnene som minimum er her fra kl. 8:00-14:00. 

Vi vil selvfølgelig i de første uger bruge god tid på at lære hinanden godt at kende samt at færdes ude og inde på skolens område. Men relativt hurtigt sætter vi gang i aktiviteterne.

Personalet i førskolen består af voksne fra nogle af børnehaverne, vi modtager børn fra samt fast personale fra skolen.