Førskole

Førskole er et tilbud, som skal sikre en tryg og glidende overgang fra dagtilbud til skole for de kommende skolebørn.

Børnene går i førskole fra marts/april til skolestart i august.

Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn kendskab til skolen, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

I maj måned har børnehaven og skolen/SFO’en en overleveringskonference, hvor der videregives relevante informationer om det enkelte barn, og der vil også være besøgsdage i skolen for de kommende børnehaveklassebørn. Her arbejder børnene sammen med deres kommende børnehaveklasseleder. Fra nogle børnehaver følger der også en pædagog med børnene i skole i disse dage.

Der tilstræbes ligeledes at sikre en glidende overgang fra børnehave til SFO/fritidshjem. Det er dog frivilligt at flytte barnet til SFO/fritidshjem inden skolestart.

Hobrovejens førskole

Hobrovejens førskole har en daglig struktureret formiddag, som ligner det, børnene kender fra børnehaven.

Der vil blive tilrettelagt genkendelige forløb, som sigter mod undervisningens start i august og derved retter sig mod børnenes skoleparathed.

I eftermiddagstimerne vil børnene få de samme muligheder og tilbud som SFO'ens øvrige børn.

I Hobrovejens førskole arbejdes der på:

  • at sikre en god overgang, hvor forældre og personale arbejder positivt sammen
  • at styrke børnenes sociale kompetencer
  • at skabe rum for at børnene kan indgå i gode relationer
  • at børnene bliver fortrolige og trygge ved SFO'ens rytme, de fysiske rammer og de voksne, der er omkring dem
  • at børnene opnår ansvarlighed overfor det nye fællesskab
  • at børnene får en sjov og lærerig tid i månederne inden skolestart

Målsætning

Målet for førskolen er at skabe en glidende ovegang til det nye liv i skolen. Børnene får mulighed for i trygge omgivelser at lære hinanden samt skolens struktur og rammer. De bliver dermed fortrolige med Hobrovejen Skoles rytme, normer og regler inden den egentlige skolestart i august.

Gennem besøg og fællesaktiviteter med de nuværende 0. klasser får børnene også mulighed for at blive fortrolige med undervisningstidens rammer og lokaler.

Ved deltagelse i øvrige SFO-aktiviteter får børnene fortrolighed med strukturen i SFO’en, og de finder tryghed i fællesskabet med de ældre børn.

Dagligdagen

Strukturen i førskolen er tilpasset både børnehave og skole. Vi tilstræber, at børnene som minimum er her fra kl. 8:00-14:00. Hver dag starter og slutter med legetid. Kl. 9:00 er der samling og herefter frugt. Derefter følger aktiviteter, hvor hver ugedag har det samme emne fra uge til uge.

Vi vil selvfølgelig i de første uger bruge god tid på at lære hinanden godt at kende samt at færdes ude og inde på skolens område. Men relativt hurtigt sætter vi gang i aktiviteterne.

Førskolebørnene bliver fra begyndelse integreret i SFO’en. Nogle af de voksne fra førskolen bliver dog friholdt fra SFO’ens øvrige aktiviteter.