Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er ekstra tid, som skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel.

Den understøttende undervisning fungerer som fleksibel undervisningstid, som skolen bruger til at skabe en varieret skoledag gennem undervisningsforløb og aktiviteter.

Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel.

De almindelige regler om holddannelse gælder ikke for understøttende undervisning. Her kan skolen frit danne hold i klassen og på tværs af klasser og klassetrin.

Omlægning af understøttende undervisning

I skoleåret 2023-24 har skolen benyttet sig af muligheden for at omlægge en del af den understøttende undervisning.

Omlægningen betyder færre lektioners understøttende undervisning og dermed en kortere skoledag for visse af skolens elever.

Ressourcerne kan omlægges til aktiviteter, der indgår i den øvrige undervisning.

Det er skolechefen, der efter ansøgning fra skolelederen, har godkendt at forkorte skoledagen i 4.-9. klasse.

Ved at nedsætte undervisningstiden til to-lærer-timer vil der blive større mulighed for holddeling i vores klasser, så hver enkelt elev kan blive støttet bedst muligt på deres faglige niveau. Vi har fokus på co-teaching, hvor der er to lærere til stede i klassens undervisningstime på samme tid. Vores formål med at nedsætte undervisningstiden vil være at kunne lave co-teaching med lærer-lærer specifikt i dansk og matematik på vores mellemtrin tre timer ugentligt. Co-teaching kan blandt andet bruges til at bringe de to voksnes fagligheder bedre i spil i klasserummet til gavn for elevernes trivsel og læring.