Arbejdets fordeling

Princippet for arbejdets fordeling beskriver fordelingen af arbejdsopgaver mellem lærere og andet pædagogisk personale.

Al fagopdelt undervisning varetages så vidt muligt af lærere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i.

Det tilstræbes, at der er en højt kvalificeret varetagelse af de opgaver, der ligger ud over den fagopdelte undervisning, f.eks. AKT, læsevejledning, understøttende undervisning, samarbejde med eksterne parter, mv.

Det tilstræbes, at medarbejderteams sammensættes mangfoldigt med hensyn til eksempelvis anciennitet, alder, køn, etnicitet.

I fordeling af arbejdsopgaver skal der så vidt som muligt lægges vægt på vurderinger af opgavens indhold og omfang, medarbejderens erfaring og kompetence samt klassens sammensætning.