Princip for kommunikation mellem skole og hjem

Princippet handler om, hvordan vi bruger Aula, telefon, samtaler/møder m.m.

Målet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt og positivt skole/hjem-samarbejde er en forudsætning for en vellykket skolegang. Alle voksne skal være gode eksempler på, hvordan der kommunikeres med respekt i et ligeværdigt, forpligtende og trygt samarbejde.

Hvis der er noget, man som forældre undrer sig over og søger svar på, er det vigtigt at henvende sig dem, der kan gøre noget ved det.

Aula

Aula er til:

 • Korte informative beskeder
 • Anmodning om telefonisk kontakt/møde
 • Tilmelding/framelding af arrangementer
 • Forældrebreve/nyhedsbreve
 • Orienteringer
 • Lektier.

Se i øvrigt Randers Kommunes Aula anvendelsesstrategi.

Telefonen

Telefonen er til:

 • Afklaring
 • Akutte beskeder.

Samtaler/møder

Samtaler/møder er til:

 • Information (forældremøder)
 • Evaluering
 • Handleplan
 • Konfliktløsning.

Behov for akutte møder

Hvis forældrene mener, der er akut behov for at tale med personale, skal det håndteres via kontoret. Hvis forældrene møder op på skolen for at tale med personale uden forudgående aftale, henvises til kontoret.

Det er endvidere muligt at kontakte skolen og bede om en telefonisk kontakt allerede samme dag, hvis læreren/pædagogen er til stede. Skolens kontor er åbent fra kl. 07.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 07.00-14.00 fredag.