Princip for lyd- og billedoptagelser på skolen

Princippet omhandler, hvornår forældre må og ikke må lave billed- og lydoptagelser på skolen - og hvornår skolen selv gør det.

Normalt må forældre ikke lave billed- og lydoptagelser på skolen.

Dette indbefatter bl.a. videooptagelser, båndoptagelser og brug af billed- og lydoptagefunktion i mobiltelefoner.

Forældre kan dog lave foto- og videooptagelser af deres børn ved:

  • Børnenes første skoledag
  • Juleafslutning (sidste skoledag inden juleferien)
  • Sommerferieafslutning (sidste dag inden sommerferien)
  • Ved arrangementer i forbindelse med emneuger og -dage
  • Ved sociale arrangementer i klasserne/SFO
  • Ved skolefester

Alle foto- og videooptagelser ved sådanne arrangementer må ske uden gene for andre og må ikke deles offentligt.

Billed- og lydoptagelser kan derudover finde sted efter aftale med skolens personale.

Skolen har en Facebookprofil, hvor der deles billeder og videoer fra skolens dagligdag. Forældre giver samtykke til offentliggørelse af billeder og videoer af eget barn.