Princip for lyd- og billedoptagelser på skolen

Princippet omhandler, hvornår forældre må og ikke må lave billed- og lydoptagelser på skolen - og hvornår skolen selv gør det.

Normalt må forældre ikke lave billed- og lydoptagelser på skolen. Dette indbefatter bl.a. videooptagelser, båndoptagelser og brug af billed- og lydoptagefunktion i mobiltelefoner.

Forældre kan dog lave foto- og videooptagelser af deres børn ved:

  • Børnenes første skoledag
  • Juleafslutning (sidste skoledag inden juleferien)
  • Sommerferieafslutning (sidste dag inden sommerferien)
  • Ved arrangementer i forbindelse med emneuger og -dage
  • Ved sociale arrangementer i klasserne/SFO
  • Ved skolefester.

Alle foto- og videooptagelser ved sådanne arrangementer skal laves uden gene for andre og må ikke deles offentligt.

Billed- og lydoptagelser kan derudover finde sted efter aftale med skolens personale.

Skolen har en Facebookprofil, hvor der deles billeder og videoer fra skolens dagligdag.