Princip for netetik

Princippet for netetik er en hjælp til og rettesnor for god adfærd på digitale medier for både børn og voksne på skolen.

Vores mediebrug er i dag kompleks, sammensat og svær at regulere centralt. Der bliver hver dag brugt mange forskellige medier i fritiden, på skolen og i SFO. Skolebestyrelsens princip for vores adfærd på de digitale medier er en hjælp og rettesnor for både børn og voksne på skolen.

Som indskolings- og mellemtrinsskole føler vi en særlig forpligtelse til at lære børnene, hvordan man opfører sig og kommunikerer via moderne medier.

Vi fører en løbende dialog med alle medarbejdere omkring netetik, og eleverne undervises i grundlæggende spilleregler på internettet og følges tæt af skolens ansatte.

Hvis man som klasse ønsker at dele informationer og billeder på de sociale medier, henstiller vi til, at man gør det i lukkede fora og desuden under hensyntagen til skolens princip. Husk også, at ikke alle har adgang til sociale medier.

Skolen har en Facebookprofil, hvor der deles billeder og videoer fra skolens dagligdag.

Endvidere henstiller vi til, at man tager direkte kontakt til dem, der kan gøre noget ved det, hvis der er noget, man som forældre undrer sig over og søger svar på.

Husk

 • Alting forstærkes på skrift: Både kærlighedserklæringer og skældud lyder meget mere dybfølt, når det bliver skrevet ned.
 • Læg ikke personligt stødende tekster eller billeder på nettet, som omfatter elever, der går på skolen, forældre eller medarbejdere, der er ansat på skolen.
 • Skriv i en pæn og ordentlig tone.
 • Skriv ikke til andre på nettet, hvad du ikke ville sige til dem face-to-face i et lokale med mange mennesker.
 • Send ikke noget til folk, som du ikke tror, de ønsker at modtage, hvis de blev spurgt.
 • Modtager er et menneske.
 • Det er ulovligt at opgive andres personlige oplysninger.
 • Hvordan regler og lovgivning er for at bruge billeder, musik, tekst, logoer grafik m.m.
 • Respekter i det hele taget egne og andres personlige rettigheder på nettet.
 • Del ikke billeder af andre eller andres ting uden at spørge om lov.
 • Hvis noget er vigtigt, så brug Aula, ring eller mød op og tag en snak.