Sundhedspolitik

Sundhedspolitikken handler om retningslinjer for elevernes kost, og hvordan vi tænker bevægelse ind i undervisningen.

Betydningen af sund mad og bevægelse for børns trivsel og udvikling fremhæves i høj grad disse år. Sund og varieret mad kombineret med aktive bevægelsesvaner har betydning for børns indlæring og koncentrationsevne. Hobrovejens Skole ønsker at gøre elever og forældre bevidste om vigtigheden af dette samt tænke sund kost og bevægelse ind i alle mulige aspekter af undervisningen.

Kost

Børnenes grundlæggende daglige kost er et forældreansvar. Skolen forventer, at børnene har spist morgenmad, inden de møder om morgenen, og at børnene har madpakker med til hele dagen. Det anbefales, at madpakken har et sundt og mættende indhold. Skolens fysiske og sociale rammer skal invitere til, at eleverne spiser deres madpakker og oplever måltider som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt.

I 6. klasse er der madkundskab på skoleskemaet.

Skolen opfordrer til og understøtter, at børnene drikker vand dagen igennem og benytter sig af muligheden for køb af skolemælk, hvis de ønsker dette.

I skoletiden spiser eleverne ikke slik og kage eller indtager sukkerholdige drikke. Dette fraviges ved sociale arrangementer på skolen, dagen inden sommerferien og juleferien samt ved fødselsdage. Forældre opfordres til, at der tænkes i et sundt alternativ ved evt. uddeling på fødselsdage, og at det blot er "en lille ting". Det er muligt at aftale retningslinjer for uddeling ved fødselsdage i den enkelte klasse/forældreråd.

Bevægelse

Skolen har fokus på bevægelse. Lærere og pædagoger er rollemodeller og medvirker til igangsættelse af fysiske aktiviteter i frikvarterer, idrætstimer og i undervisningen. Bevægelse tænkes ind, hvor det er muligt – både ude og inde. Det tilstræbes, at eleverne bruger kroppen aktivt flere gange i løbet af skoledagen.

Skolen har tradition for afvikling af en fælles idrætsdag, og vi deltager ligeledes i Skolernes Motionsløb.

På Hobrovejens Skole er der etableret en legepatrulje, hvor elever i de ældre klasser er uddannede til at være igangsættere af lege for elever i de mindre klasser. Et meget populært og velfungerende tiltag.

Bevægelse kan også være andet end fysisk aktivitet, der får pulsen op, f.eks. massage og mindfulness. Dette giver velvære, har et socialt aspekt, fremmer fællesskabsfølelsen og giver eleverne en sundhedsfremmende pause, hvor ny energi opbygges.

Randers Kommune har udarbejdet en overordnet sundhedspolitik, som du finder på kommunens hjemmeside.