Regler

Her finder du regler om bl.a. frikvarter, brug af mobiltelefoner og musikafspillere og fravær, fritagelse og tilskadekomst.

Hobrovejens Skole er din skole, min skole, vores skole.

Vi tror på:

  • at du viser hensyn.
  • at du passer godt på dine kammerater.
  • at du passer godt på skolen.
  • at du passer godt på dig selv.

Her finder du reglerne inden for nogle vigtige områder.

Alle elever skal være ude i frikvarterene, medmindre andet er aftalt.

På Hobrovejens skole må du kun bruge din mobiltelefon, hvis du har fået lov af de voksne i klassen. Det er ikke tilladt at bruge telefonen i pauserne.

Vi forventer, at du kun bruger telefonen til ikke-krænkende kommunikation. Hvis mobiltelefonen og musikafspiller skal bruges på andre tidspunkter, skal det være efter lærerens eller pædagogens anvisning. I SFO-/Juniorklubtiden er mobiltelefonen kun tændt efter samråd med en voksen.

Hvis reglerne bliver overtrådt, inddrages telefonen, og kan først afhentes på kontoret ved dagens afslutning. 

Uden tvingende nødvendighed må ingen elev udeblive fra skolen.

Sygdom

Hvis eleven er syg, skal skolen have besked på første sygedag. Denne besked skal give i Aula.

Fritagelse fra undervisning

Hvis man ønsker sit barn fritaget for skolegang, skal skolens tilladelse indhentes i god tid.

Ønskes barnet fritaget for idræt i mere end enkelte timer, forlanger skolen en lægeattest i henhold til gældende regler.

Skolen henstiller, at lægebesøg så vidt muligt lægges uden for skoletiden.

Ferie bør falde sammen med skolens ferieplan.

Tilskadekomst

Hvis en elev bliver syg eller kommer til skade på skolen, foretages følgende:

  • Eleven bringes på kontoret.
  • Skolen kontakter forældrene. Hvis det er umuligt, forsøger skolen at kontakte bedsteforældre eller evt. naboer og aftale nærmere.
  • Ved tilskadekomst kontakter skolen hjemmet og aftaler, hvordan hjemmet kontakter egen læge. Skadestuen modtager kun personer, som er tilset eller henvist af egen læge. Skolen har ikke mulighed for at bringe elever til egen læge.