Skolens profil

Hobrovejens Skole er en skole med elever fra 0.-6. klassetrin.

På Hobrovejens Skole arbejder vi med læringsmålsstyret undervisning og synlig læring.

På Hobrovejens skole vil vi udfordre børnene, så de lærer at udnytte deres kompetencer. En udbytterig skolegang er et godt udgangspunkt at bygge videre på, når man skal lære at klare sig senere i livet.

Vores mål er at gøre undervisningen interessant og spændende for eleverne med fokus på at højne indlæringsniveauet for den enkelte. Skolen arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tilgang.

Det er vores erfaring, at nogle børn lærer bedst gennem bevægelse, andre har fordel af en musisk kreativ tilgang, mens atter andre lærer bedst ved mere traditionel undervisning. Vi vil derfor forsat eksperimentere med at inddrage bevægelse i dele af undervisningen.

Vi ved, at I som forældre har allerstørst indflydelse på jeres børn, så derfor håber vi meget, at I vil støtte op om jeres barns skolegang ved at hjælpe dem til at møde til tiden og være velforberedte til undervisningen. Samtidig håber vi, at I vil komme, når lærere og pædagoger inviterer til arrangementer på skolen. Vi vil også gøre opmærksom på, at I altid er velkomne på skolen, såfremt I har et eller andet, I ønsker at drøfte med os.

Specialundervisning og støttecenter

Vi forsøger at knytte ”faste” specialundervisningslærere på alle elevårgangene.

I indskolingen vil specialundervisningstimerne primært blive læst på klassen, mens timerne på mellemtrinnet primært læses i støttecenteret.

Timerne på mellemtrinnet er samtidig det antal lektioner, hvor der er ”åbningstid” i støttecenteret.

I støttecenteret er arbejdsopgaverne:

  • Varetagelse af den almene specialundervisning
  • Korte kurser
  • Motorisk træning
  • Læseprøver
  • Rådgivning til læseprøver
  • Rådgivning/støtte/observation i forbindelse med almenundervisningen
  • ”Obs”-funktion