Værdigrundlag

Sammen med de kommunale målsætninger er det specielt vigtigt for os at tage udgangspunkt i følgende begreber: Ansvarlighed, udvikling, udfordringer, omsorg og færdigheder.

Faglighed

På Hobrovejens Skole skal alle elever blive så dygtige, som de kan. Derfor er det vigtigt, at eleverne sammen med de voksne reflekterer over egen læring, og arbejder med at forbedre egne resultater. For os handler faglighed om, at motivere eleverne for at udnytte deres muligheder optimalt. Alle børn skal udfordres, så de kan lykkes bedst muligt.

Det betyder, at du som elev:

 • Møder udfordringer, så du udnytter dine evner
 • Møder voksne som stiller faglige og tydelige krav
 • Møder velforberedt undervisning
 • Møder voksne der gennem samtaler med dig sætter realistiske mål for din faglige og sociale udvikling

Tryghed

På Hobrovejens Skole udvikler eleverne sig i trygge læringsfællesskaber. Elevernes skoledag foregår i trygge og stabile rammer. Det er vigtigt, at de oplever omsorg, nærvær, anerkendelse og respekt såvel fra ansvarlige voksne, som fra andre børn. Når børn føler sig trygge, vil de i højere grad have lyst til at udfordre sig selv og hinanden. På den måde skabes udvikling både menneskeligt og fagligt. 

Det betyder, at du som elev:

 • Møder tydelige og anerkendende voksne, der behandler alle med respekt
 • Møder en genkendelig hverdag, hvor hver skoledag begynder på samme måde
 • Møder andre elever - store som små – som en naturlig del af skoledagen
 • Møder synlige voksne i alle pauser

Rummelighed

På Hobrovejens Skole tror vi på ligeværdighed og inkluderende fællesskaber. Derfor tilrettelægger de voksne en skoledag, så alle elever møder passende udfordringer. Vi tror på, at det en styrke, at eleverne er forskellige.

Det betyder, at du som elev:

 • Møder voksne som giver plads til alle, men ikke alt
 • Møder voksne som giver udfordringer, der passer til dig
 • Møder to voksne i klassen i mange timer
 • Møder voksne der giver plads til at udvikle læringsfællesskaber og venskaber mellem alle børn