Trivselsmåling

Vi skal måle elevernes trivsel

Som et krav i den nye folkeskolereform, skal alle folkeskoler fremover måle elevernes trivsel én gang om året. Den første trivselsmåling foregår i perioden 26. januar til 20. marts 2016. Trivselsmålingen skal være en del af skolens arbejde med at forbedre elevernes trivsel. Trivselsmålingen gennemføres i 2016 som en digital spørgeskemaundersøgelse, der forestås af TNS Gallup. Undervisningsministeriet har ønsket ensartethed i data fra samtlige skoler og derfor gøres undersøgelsen nu national.

På Hobrovejens Skole er vi optaget af vore elevers trivsel for at skabe gode relationer og stærke læringsmiljøer for alle børn og unge. Derfor har vi bl.a. anvendt værktøj som klassetrivsel.dk. Ikke desto mindre er vi forpligtet til at medvirke i dette nye tiltag fra Undervisningsministeriet kaldet den årlige nationale trivselsmåling. Resultaterne skal indgå i de kvalitetsrapporter, der i fremtiden skal udarbejdes hvert andet år for alle skoler i Danmark.

Hvad er trivselsmålingen?

Trivselsmålingen består af et elektronisk spørgeskema, som eleverne fra 0.-6. klasse skal besvare. Spørgsmålene handler om elevernes oplevelse af trivsel, undervisningsmiljø samt ro og orden i klassen. Elever i 0.-3. klasse skal svare på 20 spørgsmål, og elever i 4.-6. klasse skal svare på 40 spørgsmål. Trivselsmålingen giver eleverne mulighed for at tilkendegive deres mening om, hvordan de har det i deres skolehverdag.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen skal laves med henblik på at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Ifølge Undervisningsmiljøloven skal alle skoler og uddannelsessteder udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.