Åben skole

Princippet beskriver, hvordan skolen samarbejder med institutioner, foreninger og virksomheder m.m. i lokalområdet.

Intentionen med den åbne skole er, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, skal samarbejde om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives. Det sker med henblik på at styrke elevernes læring og trivsel og medvirke til at bygge deres livsduelighed op.

Formål

  • Den åbne skole skal gennem samarbejde med det omgivende samfund højne trivslen, motivationen, den faglige kvalitet og livsdueligheden for eleverne.
  • Den åbne skole skal gennem samarbejdet med det omgivende samfund styrke den lokale sammenhængskraft og introducere eleverne til fritids- og fremtidsmuligheder.

Det vil vi opnå med den åbne skole

  • Aktiviteter i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund bidrager til at opfylde fælles mål og har en klar kobling mellem teori og praksis.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund tager udgangspunkt i elevernes interesser og motivation og kan være et supplement til og i sammenhæng med skolens øvrige virksomhed.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet mellem skolen og det omgivende samfund både består af aktiviteter i den fagopdelte undervisning og aktiviteter i den understøttende undervisning.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med musik-, kunst- og kulturskoler bidrager til at udvikle skolens musik- og billedkunstundervisning samt inspirerer eleverne til at udfolde deres musikalske og kunstneriske evner og interesser evt. på eliteniveau.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med idrætsforeningerne styrker elevernes mulighed for at dyrke eliteidræt og giver eleverne en større indsigt i variationen af idrætsgrene og lyst til deltagelse i det lokale idrætsliv.
  • Det tilstræbes, at samarbejdet med erhvervslivet styrker elevernes evne til innovation og iværksætteri samt deres uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.
  • Inddragelse af udefrakommende personer i undervisningen kan ske ud fra vurderingen af, at deres deltagelse højner kvaliteten, og de bidrager med kompetencer, som ikke er på skolen.
  • Aktiviteterne i samarbejdet mellem skole og det omgivende samfund er organiseret efter klare aftaler og ansvarsfordeling.