Princip for ekskursioner og lejrskole

Princippet beskriver dækning af udgifter til lejrskole, ekskursioner og sommerlejr, samt hvornår og hvordan disse afholdes.

Lejrskole

Det tilstræbes at afholde lejrskole for 6. årgang med to overnatninger i starten af skoleåret.

En lejrskole er undervisning over flere skoledage henlagt til en lokalitet udenfor skolen. Det indebærer overnatning. Det er vigtigt at slå fast, at det faglige indhold skal prioriteres.

Skolen dækker udgifter til deltagende elevers logi, transport og evt. entreer, der har undervisningsmæssigt sigte. Skolen dækker desuden læreres almindelige forplejning, transport og evt. entreer. Skolen betaler 125 kr. pr. påbegyndt døgn pr. elev til overnatning.

Der bliver opkrævet et beløb til kost og aktiviteter, der ikke har direkte undervisningsmæssig karakter. Skolen opkræver 125 kr. pr. påbegyndt døgn af forældrene samt eventuelle morskabsentreer. Økonomi må ikke være en hindring for en elevs deltagelse i lejrskolen.

Der skal søges om frirejse med DSB til at dække transportudgifterne.

Ved budgetfordeling udtages de ressourcer, der skal bruges til lejrskolen. Pengene administreres i samarbejde med klassens team, der planlægger de mulige pengekrævende aktiviteter.

Ekskursioner

Ekskursioner er forlagt undervisning af mindre end én dags varighed – hovedsagelig i elevernes undervisningstid.

Skolen dækker transport og entreer – ikke læreres og elevers forplejning.

Sommerlejr

Elever som er tilmeldt juniorklub og 3. klasses SFO, tilbydes en sommerlejr hvert år i begyndelsen af skolernes sommerferie. Sommerlejren har 3 overnatninger.

SFO og juniorklub afholder udgifterne til opholdet, og hver elev medbringer lidt mad til turen.