Principper

Målet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt og positivt skole-hjem samarbejde er en forudsætning for en vellykket skolegang.

Hent her vores principper for skole-hjem samarbejde

Målet er at styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Et godt og positivt skole/hjem-samarbejde er en forudsætning for en vellykket skolegang. Alle voksne skal være gode eksempler på, hvordan der kommunikeres med respekt i et ligeværdigt, forpligtende og trygt samarbejde.

Hent her vores principper for kommunikation mellem skole og hjem

Billed- og lydoptagelser må normalt ikke finde sted på skolen. Dette indbefatter bl.a. videooptagelser, båndoptagelser og brug af billedoptagelsesfunktion i mobiltelefoner.

Hent vores principper for lyd- og billedoptagelse her

Vores mediebrug er i dag kompleks, sammensat og svær at regulere centralt. Der bliver hver dag brugt mange forskellige medier i fritiden, på skolen og i SFO. Skolebestyrelsens princip for vores adfærd på de digitale medier er en hjælp og rettesnor for både børn og voksne på skolen.

Hent vores principper for netetik her

Forældre er velkomne til at overvære/deltage i undervisningen af deres børn på Hobrovejens Skole, når dette forinden er aftalt med lærer eller ledelse.

Undervisningens organisering skal skabe rammer, der sikrer hver enkelt elev bedst mulig læring, dannelse og trivsel.

Hent vores princip for undervisningens organisering her

Intentionen med den åbne skole er, at skolen og lokalsamfundet, herunder ungdoms- og musikskolen, foreninger, kulturinstitutioner og virksomheder, skal samarbejde om, at eleverne i folkeskolen bliver så dygtige, som de kan, og at de trives.

Læs princippet her

God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling. På Hobrovejens Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel.

Læs antimobbestrategi her

Det er skolens mål at bibringe eleverne så stor viden og sproglig kompetence, at de kan deltage i den almindelige undervisning med den hensigt, at de opnår så gode skoleresultater og personlig udvikling, at de kan fortsætte i uddannelsessystemet og indgå i samfunds- og arbejdslivet på lige fod med alle skolens elever.

Læs mere om princippet her